-->

Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren üç aylık dönemlerle U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilecektir.

U-ETDS’YE VERİ GÖNDERMEYENLER NASIL BİR MÜEYYİDEYLE KARŞILAŞIR?

KTY gereğince,U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen,yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilecektir.

U-ETDS’YE YANLIŞ VERİ GÖNDERENLER NASIL BİR MÜEYYİDEYLE KARIŞILAŞIR?

Yetki belgesi sahiplerinin, U-ETDS sistemine ilettikleri bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilecektir.