-->

08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete yayımıyla yürürlüğe giren U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi), (KTY) ‘’Karayolu taşıma yönetmeliğince’’ tanımlanmış bir yasadır.

4925 sayılı ‘’Karayolu Taşıma Kanunu’’ ve KTY bünyesinde taşımacılık yapmakta olan bütün firmaların taşımakta olduğu yolcu, yük ve kargo süreçlerinin elektronik ortamda, gerçek zamanlı olarak değerlendirilmesi, denetiminin yapılmasıdır. U-ETDS kullanımıyla direk olarak E-Devlet yasal kayıtlarına veri gönderimi yapılmaktadır.

U-ETDS, Kanun ve yasal Yönetmeliğe ilişkin tüm verilerin saklandığı, gerektiği süreçte ilgili mercilerle paylaşılabileceği bu verilerin gönderim ağıdır.

Yasal olarak gönderilmesi gereken veriler vardır ve bunlar A1, A2, B2 ve D2 sınıfı Arazi Taşımacılığı Belgesi olanlar veya K1, K2,K3 C1,C2 ve C3 Sürücü Belgesi olan yasal ve tüzel kişilerdir. Ulaştırma Bakanlığınca istenen veriler, U-ETDS içinde program kullanımıyla aktarılmaktadır.