-->

Yasal zorunluluğun yanında UETD sistemini kullanan gerçek ve tüzel kişiler, kapsamlı bilgilerin kendi çıkarlarına kullanımını ve kolay takip edebilme gibi avantajlarından yararlanır. Belirli başlıklar altında toplamak gerekirse U-ETDS’nin sağladığı faydalar şunlardır;

  • Yolcu taşımacılığında gerçek zamanlı veri sağlanması. Taşınan yolcuların, seyahat sıklığını belirlemek, sayısı hakkında net bir bilgiye sahip olmak. Ayrıca seyahat yoğunluğu olan saatlerin belirlenmesi, indirimli tarifelerin hesaplanması ve engelli yolcular için düzenlenen müfredatın takibinin yapılması.
  • Sektör üzerinde usulsüz yapılan girişlerin engellenmesi, kontrol altına alınması. Alınan bilgiler sonucunda diğer ulaştırma yolları (deniz, hava ve demiryolu) hakkında yatırım odaklı bilgiler alabilmek.
  • Trafik yoğunluğunun önlenmesini sağlayacak güzergâh ve saat bildirimleri. Asayiş ve güvenlik birimlerine kolaylık sağlayacak gerçek zamanlı bildirimler.
  • Taşımacılık yapan firmaların mali açıdan net bilgiler elde etmesi ve vergilendirme için paylaşılacak belgelerin gerekli mercilere (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı) daha hızlı gönderebilmesi.
  •  Sektörde yer alan küçük ve büyük ölçekli tüm firmaların çalışanlarını takip edebilmesi, sosyal ve mali açıdan düzenleme yapabilmesini sağlar. Maaş ve sigorta takibini kolaylaştırır ve çalışma saatleriyle dinlenme saatlerinin net bir plana bağlı olmasına yardımcı olur.
  • Yolcu ve yük taşımacılığında geleceğe dair net fikirler vermek amacıyla mevsimlik, aylık, günlük hatta saatlik gerçek veriler sağlar.

U-ETDS kullanımı ülke genelinde yapılan tüm ticari karayolu hareketlerinin ilk kez elektronik olarak kontrol edilmesini sağlayacaktır.