-->

U-ETDS Adına Yasal Zorunluluk Ne Zaman Başlıyor?

Yolcu taşımacılığı yapan firmalar adına U-ETDS üzerinden bilgi gönderimi 30.06.2019 tarihinden itibaren başlamışı ve bilgi akışı devam etmektedir. Yük taşımacılığı yapan firmalar için ise bu tarih 01.01. 2021 sürecine kadar uzatılmış, ertelenmiştir. Eşya ve yük taşıyan firmalar adına bu tarihe kadar UETDS verilerini yük alınıp harekete geçilmesinin ardından en geç 6 saat içerisinde bilgilerini paylaşma zorunluluğu olacaktır. Bilgi gönderimlerinin yapılabilmesi için sistemlerinin kurulu ve işleyişlerinde bir aksama olmadan bu potansiyele sahip olmaları gerekecektir. Bilgi gönderim işlemlerini nasıl yapacakları konusunda fikir sahibi olmayanlara dair iki yöntem söz konusu olacaktır. Bunlardan birincisi E-Devlet portalının üzerinden yapılmaktadır.

Nakliyat firmalarının taşıma işlemlerine dair verilerin girişini, yetki belgesi sahiplerinin bakanlığa bildirdikleri imzaya, yetkili bulunan şahısların veya yazılı olaraktan müracaat ederek, operatör olarak yetkilendirilecek kişilerin E-Devlet üzerinden giriş yapıp, yetkili oldukları işletmeler hakkında bilgi gönderimi yapılabilecektir. U-ETDS sistemi üzerinden bir diğer veri gönderme yolu ise bir web hizmetini kullanmaktır yani bir U-ETDS programına sahip olmaktır. Çoğunlukla tercih edilen bu ikinci yöntemde, firmalar veri gönderimlerini kolaylıkla yapabildiği gibi aynı zamanda kendi bünyelerinde olan hareketlerini uzun vadeli, günlük saatlik hatta anlık olarak takip edebilmektedir. Firmaların kullandığı programlarda Bakanlığın U-Net Otomasyon sistemiyle entegreli olmasının sonucunda, girdikleri bilgiler otomatik olarak gönderilir ve ek bir işleme gerek duymaz. Bakanlıkla aralarında anlaşma olan yazılım firmalarının, kullanılan otomasyon programında girdikleri bilgilerin direk olarak Bakanlığa ulaşacağını ve yasal durumda cezai işleme hiçbir şekilde düşmeyeceklerini ifade etmektedir.

  • U-ETDS Adına Yasal Zorunluluk Ne Zaman Başlıyor?

24.11.2020 10:30:00